Στο ιατρείο υπερήχων πραγματοποιούνται έγχρωμα υπερηχογραφήματα

Ιατρείο Υπερήχων Στρατιωτικος Ιατρός
Ακτινολόγος
Παναγιώτης Νικολόπουλος

Αγίας Σοφίας 20
546 22 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο 2310 22.46.45
Κινητό τηλέφωνο 6947 56.89.28

info@iperixoi.gr
pnikolopoulos@yahoo.com
Κωνσταντινουπόλεως 6
621 22 Σέρρες

Τηλέφωνο
Κινητό τηλέφωνο 6947 56.89.28

info@iperixoi.gr pnikolopoulos@yahoo.com


Στην αρχή

Λοιπές Εξετάσεις


  • Βιοψία θυρεοειδούς
    διά λεπτής βελόνης (FNA)
  • Power doppler
  • Ελαστογραφία
  • Σκιαγραφικά υπερήχων