Στο ιατρείο υπερήχων πραγματοποιούνται έγχρωμα υπερηχογραφήματα

Ιατρείο Υπερήχων Στρατιωτικος Ιατρός
Ακτινολόγος
Παναγιώτης Νικολόπουλος

Αγίας Σοφίας 20
546 22 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο 2310 22.46.45
Κινητό τηλέφωνο 6947 56.89.28

info@iperixoi.gr
pnikolopoulos@yahoo.com
Κωνσταντινουπόλεως 6
621 22 Σέρρες

Τηλέφωνο
Κινητό τηλέφωνο 6947 56.89.28

info@iperixoi.gr pnikolopoulos@yahoo.com


Στην αρχή

Υπέρηχοι


  • Μαστών - μασχαλών
  • Θυρεοειδούς - τραχήλου
  • Κοιλίας (άνω - κάτω)
  • Υπέρηχοι απλοί & έγχρωμοι
  • Υπέρηχοι Διορθικοί Διακολπικοί
  • Triplex αγγείων
  • Power doppler
  • Ελαστογραφία
  • Σκιαγραφικά υπερήχων