Υπέρηχοι

Portfolio
Υπέρηχοι
Εικόνες από υπερήχους


οζώδης βρογχοκήλη θυρεοειδούς
ακτινογραφία 1
ινοαδένωμα μαστού
ακτινογραφία 2
ινοαδένωμα μαστού
ακτινογραφία 3
πανοραμική θέα αιματώματος
ακτινογραφία 4
φυσιολογικός θυρεοειδής
ακτινογραφία 5
φυσιολογικό πάγκρεας
ακτινογραφία 6
φυσιολογικό ήπαρ (συμβολή των ηπατικών φλεβών)
ακτινογραφία 7
λιθίαση χοληδόχου κύστης
ακτινογραφία 9