Τρίπλεξ

Portfolio
Triplex Αγγείων
Εικόνες από triplex αγγείων


έσω καρωτίδα
τρίπλεξ - έσω καρωτίδα
σπονδυλική αρτηρία
τρίπλεξ - σπονδυλική αρτηρία
power doppler νεφρού
τρίπλεξ - power doppler νεφρού
κοινή καρωτίδα
τρίπλεξ - κοινή καρωτίδα
μηριαία αγγεία
τρίπλεξ - μηριαία αγγεία
σπονδυλική αρτηρία και φλέβα
τρίπλεξ - σπονδυλική αρτηρία και φλέβα
διχασμός των καρωτίδων
τρίπλεξ - διχασμός των καρωτίδων
έγχρωμο triplex θυρεοειδούς
τρίπλεξ - έγχρωμο triplex θυρεοειδούς